Dyr 2023, Mars

Utenlandske gårder øker risikoen for konflikter i Afrika

Utenlandske gårder øker risikoen for konflikter i Afrika

Hvor kresen bør du være? Når dyr velger sine kamerater, varierer det mye hvor kresne de er

Hvor kresen bør du være? Når dyr velger sine kamerater, varierer det mye hvor kresne de er

Klimaendring-puslespill: Antarktiske biter mangler

Klimaendring-puslespill: Antarktiske biter mangler

En flue for å styre dem alle: Fluer er de viktigste pollinatorene i høyarktis

En flue for å styre dem alle: Fluer er de viktigste pollinatorene i høyarktis

Sporer mengden havis fra innlandsisen på Grønland

Sporer mengden havis fra innlandsisen på Grønland

Mot 'grønnere,' rimelige solceller

Mot 'grønnere,' rimelige solceller

Tette rekker av seismometre lar forskere få et klarere blikk på et gigantisk arr som ligger til grunn for det amerikanske midtvesten

Tette rekker av seismometre lar forskere få et klarere blikk på et gigantisk arr som ligger til grunn for det amerikanske midtvesten

Studie av Nord-Atlanterhavet avslører nedgang i utslipp av blyholdig bensin

Studie av Nord-Atlanterhavet avslører nedgang i utslipp av blyholdig bensin

Hvithai og tunfisk deler genetikk som gjør dem til superrovdyr

Hvithai og tunfisk deler genetikk som gjør dem til superrovdyr

Løsning som blomstrer for fracking-søl?

Løsning som blomstrer for fracking-søl?

Trådløst, fritt oppførende gnagerbur hjelper forskere med å samle inn mer pålitelige data

Trådløst, fritt oppførende gnagerbur hjelper forskere med å samle inn mer pålitelige data

Vitamin D kan bidra til å kontrollere tuberkulose hos dyr, viser ny studie

Vitamin D kan bidra til å kontrollere tuberkulose hos dyr, viser ny studie

Nyheter fra urverdenen

Nyheter fra urverdenen

Vannkrise i Bangladesh: Overpumping i Dhaka kan true regionale grunnvannsressurser utenfor byen

Vannkrise i Bangladesh: Overpumping i Dhaka kan true regionale grunnvannsressurser utenfor byen

Ny måte å åpne insekters eksoskjeletter for studier: Forskere lager teknikk for å åpne insekters eksoskjeletter for å studere levende celler

Ny måte å åpne insekters eksoskjeletter for studier: Forskere lager teknikk for å åpne insekters eksoskjeletter for å studere levende celler

Planter: Trosser frost og kulde med hormoner

Planter: Trosser frost og kulde med hormoner

Nåværende svake punkter i Grønlands isdekke har vært svake i tusenvis av år

Nåværende svake punkter i Grønlands isdekke har vært svake i tusenvis av år

Nytt 'lag' med sopp utsatt

Nytt 'lag' med sopp utsatt

Millioner av mennesker i fare for å drikke forurenset grunnvann

Millioner av mennesker i fare for å drikke forurenset grunnvann

Suksess med laksetransport kan åpne milevis med historisk gytehabitat

Suksess med laksetransport kan åpne milevis med historisk gytehabitat

Marin snø gir næring til livet på havbunnen

Marin snø gir næring til livet på havbunnen

Redding av to voksne ørner per år for å redde bestanden av denne truede arten

Redding av to voksne ørner per år for å redde bestanden av denne truede arten

Gener som ligger til grunn for hunders sosiale evner avslørt

Gener som ligger til grunn for hunders sosiale evner avslørt

Menneske og fugleløp på ujevnt underlag

Menneske og fugleløp på ujevnt underlag

Sandys bølge toppet av "rogue" storm fra 1950 i enkelte områder

Sandys bølge toppet av "rogue" storm fra 1950 i enkelte områder

Sprer forstadshagedammer dødelig froskesykdom?

Sprer forstadshagedammer dødelig froskesykdom?

Forskere avslører hvordan signaler fra patogene bakterier når faresensorer til celler

Forskere avslører hvordan signaler fra patogene bakterier når faresensorer til celler

Strukturen til BinAB-toksinet avslørt: Ett lite skritt for menneskeheten, et stort problem for mygg

Strukturen til BinAB-toksinet avslørt: Ett lite skritt for menneskeheten, et stort problem for mygg

I motsetning til hva mange tror, er koka ikke drivkraften til avskoging, avslører rapporten

I motsetning til hva mange tror, er koka ikke drivkraften til avskoging, avslører rapporten

Nye bevis flytter tidslinjen tilbake for menneskelig ankomst til Amerika

Nye bevis flytter tidslinjen tilbake for menneskelig ankomst til Amerika

Eldgamle krypdyrfossiler klør for mer oppmerksomhet

Eldgamle krypdyrfossiler klør for mer oppmerksomhet

Evolusjon av en art involverer også bakteriene den bærer på

Evolusjon av en art involverer også bakteriene den bærer på

God mat setter biene i godt humør

God mat setter biene i godt humør

Ny teknikk for å finne svakhet i jordskorpen

Ny teknikk for å finne svakhet i jordskorpen

Havsforhold bidro til enestående giftig algeoppblomstring i 2015

Havsforhold bidro til enestående giftig algeoppblomstring i 2015

Ny innsikt i hvordan medisinresistente bakterier bygger sitt forsvar

Ny innsikt i hvordan medisinresistente bakterier bygger sitt forsvar

Kontrollert useriøs bølge skapt under realistiske havforhold

Kontrollert useriøs bølge skapt under realistiske havforhold

Hvordan være en mann uten Y-kromosomet

Hvordan være en mann uten Y-kromosomet

Hvorfor går det ikke regelmessig tur med noen hunder?

Hvorfor går det ikke regelmessig tur med noen hunder?

Feral kyllinger sprer lys om evolusjon

Feral kyllinger sprer lys om evolusjon