Green Deal: Bra for et klimanøytr alt Europa - dårlig for planeten: Import av millioner av tonn korn og kjøtt hvert år undergraver EUs landbruksstandarder - skader på miljøet er for høy

Green Deal: Bra for et klimanøytr alt Europa - dårlig for planeten: Import av millioner av tonn korn og kjøtt hvert år undergraver EUs landbruksstandarder - skader på miljøet er for høy
Green Deal: Bra for et klimanøytr alt Europa - dårlig for planeten: Import av millioner av tonn korn og kjøtt hvert år undergraver EUs landbruksstandarder - skader på miljøet er for høy
Anonim

Europa skal bli det første klimanøytrale kontinentet innen 2050 – dette målet med "Green Deal" ble kunngjort av EU sent i 2019. Karbonutslipp skal reduseres, mens skogbruk, landbruk, miljøvennlig transport, resirkulering, og fornybar energi skal presses. I Nature viser nå forskere ved Karlsruhe Institute of Technology (KIT) at denne "Green Deal" kan være en dårlig avtale for planeten, ettersom EU vil outsource miljøskade ved høy import av landbruksprodukter. Forskerne anbefaler handlinger for avtalen for å fremme global bærekraft.

Den "grønne avtalen" vedtatt av EU-kommisjonen skal endre europeisk landbruk betydelig i de neste årene og bidra til å gjøre Europa til det første klimanøytrale kontinentet. Innen 2030 skal om lag en fjerdedel av alle jordbruksarealer drives økologisk. Bruk av gjødsel og sprøytemidler skal reduseres med henholdsvis 20 og 50 prosent. I tillegg planlegger EU å plante 3 milliarder trær, å gjenopprette 25 000 km med elver, og å reversere nedgangen i bestander av pollinatorer, som bier eller veps. "Disse tiltakene er viktige og rimelige," sier Richard Fuchs fra Institute of Meteorology and Climate Research - Atmospheric Environmental Research (IMK-IFU), KITs Campus Alpine i Garmisch-Partenkirchen."Men det vil også være nødvendig å spesifisere utenrikshandelsmål. Ellers vil vi bare outsource problemet og fortsette å skade planeten vår." Forskerteamet sammenlignet bærekraftsforhold i utlandet med de i Europa og anbef alte tiltak for en standardisert prosedyre.

Bærekraftsstandarder må defineres og harmoniseres

I følge studien importerer EU årlig millioner av tonn landbruksprodukter. I 2019 ble en femtedel av avlingene importert fra utlandet, det samme var mange kjøtt- og meieriprodukter. Imidlertid kommer importen fra land, hvis miljølovgivning er langt mindre streng enn i Europa. For eksempel har genmodifiserte organismer vært underlagt sterke begrensninger i EUs landbruk siden 1999. Likevel importerer Europa genmodifiserte soyabønner og mais fra Brasil, Argentina, USA og Canada, viser studien. «I gjennomsnitt bruker Europas handelspartnere mer enn dobbelt så mye gjødsel enn oss. Bruk av plantevernmidler har også økt i de fleste av disse landene, sier Fuchs. Etter hans mening er problemet at hver nasjon definerer bærekraft på en annen måte. Ting som er forbudt i Europa kan være tillatt andre steder. "Ved å importere varer fra disse landene, EU outsourcer bare miljøskader til andre regioner og tjener laurbærene for sin grønne politikk på hjemmebane», påpeker klimaforskeren.

Forskerne ved KIT anbefaler snarest å harmonisere bærekraftsstandarder, for å kraftig redusere bruken av gjødsel og plantevernmidler og unngå avskoging. "EU kan ikke påtvinge sine standarder i andre land, men det kan kreve at varer som kommer inn på det europeiske markedet oppfyller EUs krav," sier Richard Fuchs.

Evaluering av CO2 fotavtrykk over hele verden og reduksjon av kjøttforbruk

Forskeren påpeker at Europas CO2 fotavtrykk må evalueres over hele verden og forbedres i etterkant. Karbonbalansering i henhold til Parisavtalen dekker kun utslipp forårsaket av innenlandsk produksjon, men ikke utslipp som skyldes produksjon av disse varene i utlandet.

I tillegg fremmer forskerne reduksjon i forbruket av kjøtt og meieriprodukter. Dette vil redusere importen av landbruksprodukter. Innenlandsk produksjon i samsvar med tilstrekkelige standarder bør styrkes. Til dette formålet kunne områder med lavt artsmangfold eller som hittil ikke er brukt til jordbruk omdannes. Dette vil redusere avskogingen i tropene, som hovedsakelig er forårsaket av opprettelsen av nye innrammingsområder. Innhøstingsutbyttet kan økes med CRISPR-genredigeringsteknologien, sier teamet. Denne teknologien forbedrer den spiselige massen, høyden og motstandsdyktigheten mot skadedyr til planter uten å bruke gener fra en annen art.

"Ikke alle tiltak er enkle å implementere. Omorientering av landbruksproduksjonen vil imidlertid bidra til å beskytte Europas matavlinger mot globale markedssvingninger, forstyrrelser i forsyningskjeden og noen konsekvenser av klimaendringer," sier Fuchs.«Først da vil «den grønne avtalen» være en god avtale, ikke bare for et klimanøytr alt Europa, men også for hele planeten vår.»

Populært emne